Om arrangøren (PBL)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Vårt mål er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Organisasjonen ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og har i dag rundt 1900 medlemsbarnehager.

Både kommunale og private barnehager er invitert til å delta på dagkursene Naturpilotene - med barnehagen på tur i nærmarka.

Klikk her for å gå til nettsidene til PBL.