Om arrangøren

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS er et heleid datterselskap av PBL. 

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet uavhengig av eierskap. 
Nasjonalt kunnskapssenter skal være:

• Et ledende kompetansemiljø innen barnehagesektoren.

• Bidra til at barnehagene lettere får tilgang på kompetanse og forskning som allerede finnes.

• Være med å utvikle ny relevant forskningsbasert kunnskap

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Vårt mål er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.
Organisasjonen ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og har i dag rundt 1900 medlemsbarnehager.