Arrangeres hvert tiende år

Friluftslivets år er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. I 2015 var det tredje gangen det ble gjennomført og neste gang blir da i 2025.

Klima- og miljødepartementet er prosjekteier og Miljødirektoratet prosjektleder for året. Norsk Friluftsliv har det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og gjennomføring av Friluftslivets år. Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjoner.
Målet med Friluftslivets år er å få flere til å benytte seg av naturen. Bedre folkehelse og økt kunnskap om allemannsretten er også viktige stikkord. Barn, unge og barnefamilier er prioriterte målgrupper.

I 2015 ble det gitt økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til gode prosjekter i året. PBL var en av organisasjonene som fikk støtte til sitt arbeid med «Naturpilotene – med barnehagen på tur i nærmarka».