Lars Maanum

Lars Maanum er en nestor innen arbeid med naturglede i barnehagen. Han har arbeidet med barn og natur siden 1970, og har vært en viktig og sterk pådriver for å få barnehagebarn og skolebarn mer ut i naturen.

Han har blant annet skrevet boken «Mangfoldig naturglede i barnehagen», en bok for deg som ønsker å gi barn i barnehagen sterke sansemessige opplevelser i naturen. Boka fikk blant annet anmelder, forfatter og barnehagelærer Lene Cathrin Hansen til å skrive følgende:

"Lars Maanums bok har begeistret meg i så stor grad at jeg har problemer med å følge ”vanlig” anmelderkutyme – jeg ønsker kun å understreke, rope ut og varsku her! At denne boken er en herlig skattkiste, en perle, en inspirerende idébank – en bok du bare må ha!"

Lars jobber til daglig som leder i Rudene barnehageområde, der han leder Steinbråten naturbarnehage, Bjørnebo barnehage og Jettegryta Barnehage i Bydel Søndre Nordstrand. Der går det til sammen 288 barn.

På Naturpilotene kommer han blant annet til å snakke om:

 • Hva er en naturpilot og hva må de kunne?
 • Vår naturtilhørighet
 • Naturpiloter som inspiratorer for andre voksne
 • Hvordan lærer barn seg naturen?
 • Hva er en opplevelse?
 • Hva skal til for at friluftslivsopplevelser blir varige?
 • Hvilke krav stiller dette til naturpiloter og andre voksne
 • Hverdagsferdighetenes plass i friluftsliv
 • Hva er friluftsliv for 0–3 åringer?
 • Hva er friluftsliv for 3–6 åringer?
 • Nærmarka som mestringsarena
 • Nærmarka som lekearena
 • Nærmarka som arena for vennskap
 • Dyr og dyrespor i nærmarka
 • Det sansemessige arbeidet i et miljøperspektiv

Lars Maanum er foredragsholder på alle de 20 dagskursene.