Om naturpilotene

Gjennom hele Friluftslivets år i 2015 arrangerte PBL dagskurset «Naturpilotene – med barnehagen på tur i nærmarka» til alle private og kommunale barnehager i hele landet. I løpet av året deltok 2000 barnehageansatte på dagskurset. Prosjektet har vært så vellykket at det i samarbeid med Norsk Friluftsliv skal videreutvikles. Høsten satt vi opp kurs i fem av de største byene i landet.

Målet med prosjektet var å utdanne naturpiloter i barnehagene, som videre skal være inspiratorer for å få kolleger, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke nærområdet til små og store turer.

Dyktige foredragsholdere

Våren 2016 ansatte PBL Vibeke Mæhlum som prosjektleder i Naturpilotene. Hun skal være foredragsholder på alle kursene sammen med Lars Maanum, som regnes som en av landets aller fremste fagpersoner innen temaet barn og friluftsliv. Høsten 2017 ga Naturpilotene ut brosjyren «Naturen som læringsarena».

Her kan du laste ned brosjyren

Naturpilotene er under utvikling, nye kurs holdes i 2018.

Friluftslivets år

Naturpilotene - med barnehagen på tur i nærmarka er et prosjekt som PBL, Miljødirektoratet og organisasjonen Norsk Friluftsliv samarbeidet om i forbindelse med Friluftslivets år.