Om naturpilotene

Gjennom hele Friluftslivets år i 2015 arrangerte PBL dagskurset «Naturpilotene – med barnehagen på tur i nærmarka» til alle private og kommunale barnehager i hele landet. I løpet av året deltok 2000 barnehageansatte på dagskurset. Prosjektet har vært så vellykket at det i samarbeid med Norsk Friluftsliv skal videreutvikles. Høsten satt vi opp kurs i fem av de største byene i landet.

Målet med prosjektet var å utdanne naturpiloter i barnehagene, som videre skal være inspiratorer for å få kolleger, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke nærområdet til små og store turer.

Dyktige foredragsholdere

Våren 2016 ansatte PBL Vibeke Mæhlum som prosjektleder i Naturpilotene. Hun skal være foredragsholder på alle kursene sammen med Lars Maanum, som regnes som en av landets aller fremste fagpersoner innen temaet barn og friluftsliv.

Dagskurset kostet 690,- kroner per deltaker.

Friluftslivets år

Naturpilotene - med barnehagen på tur i nærmarka er et prosjekt som PBL, Miljødirektoratet og organisasjonen Norsk Friluftsliv samarbeidet om i forbindelse med Friluftslivets år.