Tok med hele barnehagen på kurs

Daglig leder Anne- Lill Mørk i Båstadmyra barnehage i Asker benyttet planleggingsdagen til å sende alle medarbeiderne på Naturpilotene-kurs.

FIKK NY INSPIRASJON: Alle de 18 ansatte i Båstadmyra barnehage fra Asker fikk er nå naturpiloter. 

Da Naturpilotene hadde kurs i Oslo 14. september i 2015 var det spesielt en barnehage som utmerket seg i et fullsatt Oslo kongressenter. Båstadmyra barnehage fra Asker var representert med alle sine medarbeidere – totalt 18 deltok på kurset. 

Planleggingsdag

– Da vi kom over dette kurset fant vi ut at det passet veldig godt å ta planleggingsdag slik at alle medarbeiderne kunne få med seg kurset. Vi har også tatt planleggingsdag dagen etter kurset slik at vi kan jobbe videre i små grupper med det vi har lært her og legge planer for barnehageåret, sier mellomleder og pedagogisk leder i Båstadmyra, Hilde Bakketun.

Aktivt uteliv

Til tross for at barnehagen ligger sentralt i Asker, har den skogen som nærmeste nabo. Båstadmyra er derfor, som mange andre barnehager, flinke til å være mye ute. Men selv om de bruker nærområdet aktivt, er det viktig å hente inspirasjon til nye ideer for utelivet, mener daglig leder Anne Lill Mørk. 

– Vi har uteliv som fokusområde, men vi ønsker å bli inspirert til å bli enda flinkere. Da er det viktig å få med seg hele personalgruppen, sier hun. (saken fortsetter under bildet)

EKSPERT PÅ BARN OG FRILUFTSLIV: Foredragsholder Lars Maanum regnes som en av landets fremste eksperter på barn og friluftsliv.

Flinkere med de små barna

Barnehagen har blant annet utegruppe på de to avdelingene med fire- og femåringer, som har utebarnehage to dager i uken. 

Et viktig mål med å delta på kurset til Naturpilotene er å hente inspirasjon til det videre areidet i utegruppene, men også å bli flinkere til å ta de minste barna ut på tur.  

– Det er viktig å lære hva det faktisk er å gå på tur og legge turen på barnets premisser. Spesielt når det gjelder de yngste barna er det mye å hente. Det håper jeg vi skal bli mye flinkere på etter å ha vært på kurs, sier Bakketun .

–  Er dere blitt inspirert på kurset?

– Ja, dette har vært veldig bra. Nå blir det spennende å dra tilbake i barnehagen og jobbe videre med det vi har lært på kurset, lage lokale planer og ta i bruk det vi har fått med oss og overføre det til barna.

Har du lyst til å bli naturpilot?

Følgende dagskurs for barnehager arrangeres høsten 2016:
• Tromsø 13. oktober
• Oslo, 26. oktober
• Trondheim 27. oktober
• Stavanger 1. november
• Bergen 2. november

Naturpilotene - med barnehagen på tur i nærmarka er et dagskurs for deg som jobber i barnehage.