Tusenvis av barnehagebarn har fått en naturpilot

Fornøyde. Kari Vold Jensen og Lars Maanum har reist rundt i hele Norge med kurset Naturpilotene. Nå skal prosjektet videreutvikles.

I løpet av ett år har 2000 barnehageansatte deltatt på dagskurset til Naturpilotene. Prosjektet har vært så vellykket at det i samarbeid med Norsk Friluftsliv skal videreutvikles.

– 2015 var et fantastisk år, hvor vi reiste rundt over hele landet og traff  mange ansatte i barnehagene med stor entusiasme rundt det enkle friluftslivet, sier Kari Vold Jensen.

Mer Naturpilotene
Naturpilotene var en stor suksess og det er allerede bestemt at prosjektet skal videreføres i samarbeid med Norsk Friluftsliv. Våren 2016 ble Vibeke Mæhlum ansatt som prosjektleder i Naturpilotene. Hun skal vidreutvikle prosjektet.

Nå settes det opp fem nye kurs i 2016.

Siste kurs i Bergen

PBL var i hele 2015 en sentral aktør i Friluftslivets år gjennom prosjektet «Naturpilotene – med barnehagen på tur i nærmarka». Et kurstilbud til private og kommunale barnehager i hele landet. Målet har vært er å utdanne naturpiloter i alle barnehagene, som videre skal være inspiratorer for å få kolleger, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke barnehagens nærområder til store og små turer.
2. desember 2015 ble prosjektet midlertidig avsluttet med det siste kurset – i Bergen med 170 deltakere.

– Vi har hatt kurs i alle våre 19 fylker og hatt rundt 2000 barnehageansatte på kurs. Det betyr at mange tusen barn nå får gleden av å ha en eller flere i barnehagen som har tatt kurset og forhåpentligvis fått inspirasjon til å ta i bruk nærmarka i enda større grad enn tidligere, sier Jensen.

Hun anslår at om lag 800 private og kommunale barnehager har sendt én eller flere av sine medarbeidere på kurs i løpet av 2015. Enkelte barnehager har valgt å sende alle ansatte på kurs, som en del av planleggingsdagene.

Inspirere til uteliv
Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har også vært veldig gode.
– Kurset har ikke nødvendigvis hatt som mål å lære de som jobber i barnehagen så mye nytt om å være ute med barna, for det er de ansatte i dag generelt veldig gode på. Det vi har hatt som mål er å inspirere mer utetid og ikke minst hvordan de kan bruke nærmarka mer aktivt, uten å dra på lengre turer, påpeker prosjektlederen.

Barnehagelærer og forfatter Lars Maanum har vært hovedforedragsholder på samtlige 19 kurs. I tillegg har det vært hentet inn gjesteforelesere til alle kursene. En av de som har vært mest brukt på Naturpilotene, er villmarksjenta Maria Grøntjernet, som også er med på avslutningskurset i Bergen i dag. Blant annet kjent fra tv-serien «Eventyrjenter» på NRK.