Vibeke Mæhlum

Vibeke Mæhlum overtok som prosjektleder for Naturpilotene etter Friluftslivets år 2015. 

Hun har vært daglig leder i Norlandia, Stordalen friluftsbarnehage i Bodø siden 1998, og sitter inne med bred og nyttig erfaring som nå vil komme mange flere barnehager til gode.  

– Magiske øyeblikk og tindrende barneøyer når en gir barna erfaringer, opplevelser og nyttig kunnskap som de tar med seg videre i livet. Det er viktig for meg, sier Vibeke Mæhlum.

Hun har i mange år jobbet aktivt med friluftsliv rettet mot de yngste i barnehagen.

I tre år har Stordalen friluftsbarnehage vært én av pilotbarnehagene i prosjektet «Robuste Salten-onga» i regi av Salten friluftsråd. De to siste årene har barnehagen jobbet mye med matressurser barna kan høste gratis i naturen, både i havet, fjæra, ferskvann og i marka.   

Gjennom dette prosjektet har Vibeke vært i flere barnehager og fortalt om sine tanker for å motivere til økt friluftsliv og nå vil hun dele av sine erfaringer med alle landets barnehager. 

Vibeke sin jobb i PBL er nå å videreutvikle Naturpilotene til beste for både ansatte og barn i alle landets barnehager.